beat someone down

  1. Fiil birini indirim yapmaya ikna etmek
  2. Fiil birine indirim yaptırmak