beat someone hollow

  1. Fiil birini kolaylıkla yenmek
  2. Fiil birini kolayca alt etmek
  3. Fiil birini kolayca mağlup etmek