beat someone to something

  1. Fiil birşeyde birinden önce davranmak
  2. Fiil birşeyde birini geçmek
  3. Fiil birşeyi birinden önce yapmak