beat the tar out of

sağlama gitmek Fiil
pastırmasını çıkarmak Fiil
kıyasıya dövmek, temiz bir dayak çekmek, eşek sudan gelinceye kadar dövmek.