beat your brains out

  1. Fiil kafa patlatmak
  2. Fiil kafa yormak
  3. Fiil çok düşünmek
  4. Fiil uzun uzadıya düşünmek
  5. Fiil enine boyuna düşünmek
kafa yormak/patlatmak, (birşeyi anlamak/çözmek için) bütün zekâsını/gücünü kullanmak.
She beat her
brains out studying, but couldn't keep up with the rest of the class: Bütün gücü ile çalıştı ise de diğer öğrencilere yetişemedi.