beat your breast

  1. Fiil çok üzülmek
  2. Fiil üzüntüden harap olmak
  3. Fiil dövünmek
göğsünü bağrını dövmek, dövünmek, feryat figan etmek.