1. İsim yatak tahtası: sert durması için yatak ve somya arasına konulan tahta.
yatma ve yeyip içme.
He paid only $90 a week for his bed and board .
evliliğin/bir evin sorumlulukları/masrafları.
He said he would not be responsible for his wife's debts
after she left his bed and board: Karısının evi terkettikten sonra yaptığı masraflardan sorumlu olmayacağını söyledi.
yatakların ve birlikte yeme içmelerin ayrılması
(evli çift) yataklarının ve birlikte yeme içmelerinin ayrılması