1. (a) (insan veya hayvan için) yatak yapmak.
    to bed down a horse. (b) gidip yatmak.
    They put
    out the fire and decided to bed down for the night: Ateşi söndürdüler ve gidip yatmaya karar verdiler.
yatağı açmak Fiil