1. İsim sabit değirmentaşı: buğdayı öğüten değirmentaşının üstünde döndüğü sabit taş.