şeker pancarı
(Beta saccharifera).
şeker pancarı İsim, Bitki Türleri