1. Fiil mensup bu olmak
  2. Fiil ait olmak
  3. Fiil üyesi olmak
bir sınıfa mensup olmak Fiil
bir sınıfa mensup olmak Fiil
kurula ait olmak Fiil
bir kurula ait olmak Fiil
iyi bir aileden olmak Fiil
itibarlı bir aileye ait olmak Fiil
bir emeklilik sistemine bağlı olmak Fiil
yeraltı teşkilatından olmak Fiil
ayrı siyasal partilerden olmak Fiil
bir emeklilik sistemine bağlı olmak Fiil
birinin partisine ait olmak Fiil
birinin parti sine ait olmak Fiil
kanunen birine ait olmak Fiil
yakın samimi arkadaşlar çevresinden olmak Fiil
tiyatroya ait olmak Fiil
saygın orta sınıftan olmak Fiil
devlete ait olmak Fiil