beneficial owner

  1. İsim, Bankacılık gerçek faydalanıcı
  2. İsim, Bankacılık asıl sahip, nihai faydalanıcı
  3. İsim, Hukuk intifa hakkı sahibi
  4. İsim, Hukuk mülkten yararlanan mal sahibi
  5. İsim, Hukuk gerçek sahip