beneficial property

  1. üzerinde intifa hakkı olan mülk
  2. üzerinde kullanım hakkı olan mülk