benefit of inventory

  1. resmi defter tutulması isteminde bulunmuş vârisin murisin borçlarından yalnız terekeden iktisap ettiği
    şeylerin değeri oranında sorumlu olma hakkı