1. Fiil, Hukuk teklif vermek
 2. emretmek, söylemek.
  bid them depart: Söyle gitsinler.
  bid him come in: Söyle gelsin.
  Do
  as you are bid: Söyleneni yap.
  Do what I bid you: Ne söylüyorsam onu yap.
  He was bidden to come: Gelmesi emredildi.
 3. demek, dilemek, temenni etmek.
  bid farewell: veda etmek, Allaha ısmarladık demek, iyi yolculuklar
  dilemek, uğurlamak, teşyi etmek.
  to bid someone welcome/good day/good morning.
  He bid me good morning as he passed: Geçerken bana günaydın dedi.
 4. Ticaret fiyat teklif etmek, teklif vermek.
  to bid $100: 100 dolar teklif etmek.
  They bid $80,000 and
  got the contract.
  The one that bids most: En fazla fiyat teklif eden.
 5. (kumarda, mezatta) pey sürmek, artırmak.
  She bid frantically for the old painting.
 6. davet etmek.
  to bid someone to dinner.
 7. fiyat teklifi, pey.
  to make a bid for a property: bir mülk için fiyat teklifi vermek.
  further/higher
  bid: daha yüksek fiyat teklifi.
  the last bid: son teklif.
  bids for building the bridge were invited from German and British firms: Alman ve İngiliz firmalarından köprü için fiyat teklifi istendi.
 8. davet.
 9. girişim, teşebbüs.
  suicide bid: intihar teşebbüsü.
  to make a bid for … : …'e teşebbüs etmek.

  The criminal made a bid for freedom by trying to run away.
 10. (bkz: bide )
vakit ktiinıbeklemek Fiil
vaktini beklemek Fiil
tespih çekmek, dua etmek.
There was a few old man counting their beads in the hushed silence of the
mosque: Caminin derin sessizliği içinde birkaç ihtiyar tespih çekip dua ediyordu.
bid'at İsim, Din ve İnanç
bid'atçılık İsim, Din ve İnanç
teklifini artırmak Fiil
teklifinıartırmak Fiil
açılış fiyat teklifi
(borsa) arz ve talep
emre hazır nakit
son teklif
rekabet edici teklif
holding teklifi
sahte teklif
kesin teklif
kesin olan
ilk teklif
(açık artırmada) ilk artıran
en yüksek fiyat veren
(ihalede) en yüksek fiyat teklif etmek Fiil
daha iyi bir fiyatı beklemek yerine
satıcının satın alanın teklif ettiği fiyatla satışı hemen gerçekleştirmesi
müzayedenin açılış fiyatı
(US) ihaleye çağrı
ihaleye çağrı
(briç) aşırı pey: evvelki peyi minimum miktardan fazla geçen pey. İsim
en yüksek fiyat teklif eden
en son teklif
daha düşük fiyat teklifi
en düşük fiyat veren
en düşük teklif
daha yüksek fikir vermek Fiil
daha yüksek fiyat vermek Fiil
ilk fiyat teklif inde bulunmak Fiil
ilk fiyat teklifinde bulunmak Fiil
en yüksek fiyat teklif inde bulunmak Fiil
en yüksek fiyat teklifi
birleşme teklifi
birleşme birleşim teklifi
talep ve teklif yoktur
rekabetçi olmayan teklif İsim, Bankacılık
(açık artırmada) açılış fiyat teklifi
açılış fiyat teklifi
kendi hisselerini satışa çıkararak devretme teklifi
barış teklifi
bir şirketin satın alınması için yapılmış olan bir teklifi caydırmak amacıyla bir başka şirket tarafından
yapılan satın alma teklifi
(kağıt oyunu) bahis bahs artırmak Fiil
kurtarma girişimi
bir teklifi geri almak Fiil
(ihalede) sahte fiyat artırma
rakibin verdiği teklif
sovtaj teklifi İsim, Sigorta
(US) kapalı zarf teklifi
açık artırmada sırf fiyat yükseltmek için yapılan sahte artırma
teklif istemek Fiil
(US) sahte teklif
(US) açık artırmada yalandan yükseltilen fiyat
sahte teklif
kesin olmayan
pazarlığa tabi bir satın alma teklifi
pey sürmek Fiil, İşletme
kısaca (bid) teklif denilir
hedef şirketin kontrolünü ele geçirmek amacıyla bir şirketin bir başka şirketin tüm hisselerini satın alma teklifi
hisselerin küçük bölümüne sahip olan bir hissedarın şirket hisselerinin çoğunluğunu ya da tamamını satın alma teklifi
uygun fiyat vermek Fiil
uygun fiyat teklif etmek Fiil
birinden üstün teklif yapmak Fiil
birinin verdiği fiyatı artırmak Fiil
birine üstün teklif yapmak Fiil
(US) geçici teminat
muvakkat teminat
geçici teminat mektubu
geçici teminat
ihale yarışması
boyun/baş eğmek.
polise karşı gelmek Fiil
sağduyuya aykırı hareket etmek Fiil
ihale dosyası İsim, İhaleler
(ihalede) eksiltmek Fiil
fair2 (4).
muhtemel olmak, … olabilmek.
This entry bids fair to win first prize.
muhtemelen başarı sağlamak Fiil
...e veda etmek Fiil
...e elveda demek Fiil
...le vedalaşmak Fiil
açık artırmada bir ev için fiyat teklif etmek Fiil
halk desteği aramak Fiil
kendi menfaati için fiyat artırmak Fiil
(US) ihaleye çağrı
yeni bir köprü için teklif vermek Fiil
hükümet ihalelerine iştirak etmek Fiil
birinden daha yüksek fiyat vermek Fiil
teklif fiyatı
borsa coberinin fiyatlarından düşük olanı üzerinden hisse almaya yanaşan alıcının teklifi
borsa joberinin verdiği fiyatlar arasında talep fiyatı ile teklif fiyatı arasında düşük olanı üzerinden
hisse senedi almaya razı olan alıcının teklifi
bir şirketin kendi hisselerini geri alması
bir şirketin kendi hisselerini geri aldığı teklif
teklif edilen fiyat
ihalede danışıklı hareket İsim, Rekabet Hukuku
birine günaydın demek Fiil
burnuna yumruk indirmek Fiil
birini düğüne çağırmak Fiil
birini içeri buyur etmek Fiil
birine hoş geldin demek Fiil
birine hoşgeldin demek Fiil
ihale şartnamesi
ilan etmek Fiil
fiyat yükseltmek Fiil
fiyat teklifini yükseltmek Fiil
iyi bir şekil almak Fiil
elinde menkul kıymetler bulunan kişi ya da kurumun satış yapmak istediğini ve fiyat tekliflerini değerlendireceğini belirten ilan
bankaların ödünç alacakları fonlar için istedikleri faiz oranı
Londra bankalararası alış kuru İsim, Bankacılık
fiyat teklif inde bulunmak Fiil
fiyat teklifinde bulunmak Fiil
teklif vermek Fiil
alıcıların verdiği fiyat
… olacağa benzemek, müsait/muhtemel görünmek.
The weather bids fair to be fine: Hava güzel olacağa
benziyor.
Everything bids fair to be successful: Başarı ümidi büyük (= her şey başarı vaadediyor).
iktidar/şöhret peşinde koşmak.
(ihalede) daha yüksek fiyat teklif etme
artırmak, herkesten fazla pey sürmek.
pey sürerek fiyatı artırmak.
(reçetelerde) günde iki defa. Eczacılık
bid'ah İsim, Din ve İnanç
heresy İsim, Din ve İnanç
heretic İsim, Din ve İnanç
bid'ah İsim, Din ve İnanç
heresy İsim, Din ve İnanç

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Söğüt