bill of health

  1. İsim, Denizcilik pratika
  2. İsim sağlık belgesi: bir geminin son uğradığı limanda sağlıkça sakıncalı bir durum olmadığını bildiren belge,
    k.d. temiz raporu.
temiz raporu/kâğıdı, iyi hal/yetenek belgesi.
The investigation committee gave him a clean bill of
health: İnceleme kurumu onun hakkında temiz raporu verdi.
konsolosluk sağlık raporu
sağlık önergesinin tetkiki İsim
sağlık önergesini tetkik etmek Fiil
hasta raporu
limanda veya gemi mürettebatında bulaşıcı hastalık olduğunu bildiren sağlık belgesi