billback allowance

  1. şartlı indirim (alıcının , bir malın satın alma şartlarını yerine getirmesi sonucu kendisine uygulanan iskonto