binding force

bağlayıcı gücü olmamak Fiil
bağlayıcı olmak Fiil
bağlayıcı gücü olmak Fiil