bir ülkenin kuzey kesiminde yaşayan kimse

  1. northerner