bir şeyin sorumluluğunu birinin üstüne yıkmak

  1. Fiil to pin responsibility on someone for sth