bir belgeyi incelemek

  1. Fiil to inspect a document