bir işin aslını oluşturmak

  1. Fiil to be at the bottom of a business