bir kampanyaya gönüllü olarak katılmak

  1. Fiil to volunteer for a campaign