bir kampanyaya gönüllü olarak katılmak

  1. Verb to volunteer for a campaign