bir kuşku konusunun doğruluğunu incelemek

  1. Fiil to verify a suspicion