bir sığınmacıyı incelemek

  1. Fiil to screen a refugee