bir sanatın icrasında kullanılan aletler

  1. İsim implements of trade