bird of passage

  1. (a) göçmen kuş, (b) bir yerde geçici olarak kalan kimse.