birinin görüşlerini kabul etmek

  1. Fiil to fall in with someone