black buffalo

  1. İsim manda balığı
    (Ictiobus niger): Büyük Göllerde ve Misisipi nehrinde yaşar.