black coated

  1. (Br) dükkânda
  2. büroda vs ev işi dışında çalışanlar
  3. İsim kamu görevlileri
  4. yerel idarelerde çalışanlar
  5. büro işi yapanlar
  6. öğretmenler
  7. teknisyenler vs
büro işçisi