(a) kara surat: yüzünü karaya boyayarak zenci rolü yapan oyuncu, (b) yüz boyamak için kullanılan mantar kömürü vb.. İsim, Tiyatro
siyah baskı, koyu siyah harfler. İsim, Matbaacılık