1. karazamk ağacı
    (Nyssa sylvatica): KD Amerikada yetişen parlak yapraklı ve yumuşak keresteli bir
    ağaç.
    sour gum, pepperidge, beetle bung ile ayni anlama gelir.