black ivory

  1. İsim siyah fildişi boyası: fildişinin karbonlaşmasından elde edilir.
  2. İsim Afrika esir pazarlarında satılan zenci köleler.
fildişi karası: fildişi yakılarak yapılan siyah boya.