black power

  1. İsim kara güç, zenciler gücü: Amerika zencilerinin siyasal ve ekonomik gücü.