1. kara kınacık:
    Puccinia mantarlarının sebep olduğu çeşitli bitki hastalıklarından biri.