black vomit

  1. kara kusmuk: sarı hummaya yakalananlarda bazen görülen siyahlaşmış kandan ibaret bir kusmuk ki hastalığın
    tehlikeli bir safhaya girdiğini belirtir.
  2. kan kusma.
  3. kan kusturan herhangi bir hastalık.