1. İsim küfür, (kutsal/mukaddes/çok kıymetli şeylere karşı) saygısızlık, küstahlık.
    to utter blasphemies against Allah.
  2. İsim, İlahiyat Allahlık iddiası, kendini Allah sayma.