block letter

  1. İsim, Matbaacılık kalın harf: uçlarında ince çıkıntılar bulunmayan, hep aynı kalınlıkta çizgilerden oluşan harf.