block offer

  1. bir yatırım şirketinin halka
  2. belli bir süre için sabit fiyat üzerinden menkul değer satması