1. İsim kıyım, katliam, toptan öldürme, kılıçtan geçirme.
kan deryası İsim