1. (a) bombalayarak harap etmek, yerle bir etmek. (b)
    argo kesin başarısızlığa uğramak, iflâs etmek,
    top atmak.
    The business bombed out with a $25,000 debt: Ticaret, $25,000 borç bırakarak iflâs etti.