1. İsim esirlik, kölelik, tutsaklık, esaret.
  2. İsim başkasının gözetimi/nezareti altında bulunma.
  3. İsim derebeyinin emrine tâbi olma.
birini esaretten kurtarmak Fiil