bone marrow

  1. İsim, Tıp ve Sağlık kemik iliği
  2. İsim, Tıp ve Sağlık ilik