1. İsim pergel: bir ucunda kalem bulunan bacakları yayla bağlı pergel.