1. (a)
  split up ile ayni anlama gelir. separate, ayrılmak, ilgisini kesmek, (b) sona er(dir)mek,
  son vermek, nihayetlen(dir)mek.
  The police broke up the fight. to break up a frienship/a marriage. (c) parçala(n)mak, parçalara ayrılmak, bölünmek, dağılmak, çatla(t)mak.
  The ship broke up on the rocks. Frozen water will break up the bottle. (d) dağılmak, dağıtmak, sökmek, yıkmak.
  The crowd broke up: Kalabalık dağıldı. (e) boz(ul)mak, haleldar etmek/olmak.
  TV commercials during a dramatic presentation break up the continuity of effect. (f) (okul) tatil olmak, tatile girmek.
  When does your school break up? (g) çok eğlen(dir)mek, gülmekten katıl(t)mak, kahkahaya boğmak, kendini utamayıp gülmek.
  His funny story really broke me up. (h) toprağı sürmek/bellemek, (i) ıstırap çek(tir)mek, kederlen(dir)mek, üz(ül)mek.
  The bad news will break him up.
ailesini parçalamak Fiil
yuvasını yıkmak Fiil
çözülme, dağılma, parçalanma, bölünme.
the breakup of the larger farms. İsim
(Kanada ve Alaskada) (a) nehir ve limanlarda buzların ilkbaharda eriyip gevşemesi, (b) böyle eriyip dağılan
buzlar arasında seyrüsefer yapılabilen ilk gün.
İsim
(evli, nişanlı kimseler, dostlar vb. arasında) ayrılma, bozuşma, ilgi kesme.
the breakup of marriage.
The breakup between Charles and Vickie was due to an argument.
İsim
kavga :: ayırmak Fiil
kampı kaldırmak Fiil
bir toplantıyı mecburen tatil etmek Fiil
toplantıyı mecburen tatil etmek Fiil
bir toplantıyı dağıtmak Fiil
tekeli bozmak Fiil
bir tekeli bozmak Fiil
okulu (tatil , bayram için) kapatmak Fiil
bir cümleyi parçalara ayırmak Fiil
bir gemiyi parçalara ayırmak Fiil
bir gayri menkulü parsellemek Fiil
gayrimenkulü parsellemek Fiil
eski bir gemiyi parçalamak Fiil
tekelciliği kırmak Fiil
toplantıyı dağıtma
okul tatil etmek Fiil
okulu tatil etmek Fiil
kalabalığı dağıtmak Fiil
bir işletmenin malvarlığının ayrı ayrı satışından elde edilen toplam değer
pratikte kullanılmaz hale gelen
tasfiye değeri
parçalandığı takdirde yeniden kullanılabilecek malvarlığının değeri
bozuşmak Fiil
duman etmek (argo) Fiil