bring (a person) to justice

  1. (birini) adalete teslim etmek, mahkemeye vermek, ettiğini buldurmak, cezasını çektirmek.
    to bring
    a criminal to justice/to a court of justice.