bring along

birini beraberinde getirmek Fiil
birini getirmek Fiil
birini yanında getirmek Fiil
peşine takmak Fiil