build an extension to a hospital

  1. Fiil bir hastaneye ilave bir pavyon yapmak
  2. Fiil hastaneye yeni pavyon eklemek