1. (a) ek/ilâve olarak inşa etmek.
    This part of the hospital was buit on later. (b) dayan(dır)mak,
    istinat ettirmek.
    His argument is buit on facts.
    I build on you: Sana dayanıyorum/güveniyorum. (c)
    build vain hopes on something: bir şey hakkında boş ümitlere kapılmak.
sağlam temellere oturtmak Fiil
çürük temel üzerine kurmak, buz üstüne yazmak.